top of page

En aktivitet för en mer hållbar omgivning

Bild: Lena Lee

Som ett steg i föreningens hållbara inriktning ska Umeå BSKT nu på tisdag den 22 oktober vara med och plogga tillsammans med vår samarbetspartner Comfort Hotel Winn. Clean up the City är ett event där frivilliga personer plockar skräp och joggar/går runt om i stan.

Plogging är en företeelse som snabbt sprider sig runt om i världen just nu. Olika typer av gemenskaper som samlas för att tillsammans hjälpa till att hålla naturen fri från skräp. Och självklart vill vi på Umeå BSKT vara med och bidra med det vi kan.

bottom of page